Bij ons vindt u schilderijen, prenten, objecten en literatuur.

Atelier BB aansee is gevestigd in een monumentaal pand aan de Zuiderhaven in Harlingen.
Schrijver/beeldend kunstenaar Wilco Berga en ontwerpster Tanja Blokland exposeren er eigen werk met als thema het kustlandschap in al zijn facetten.

Dagen dansen voorbij

De nieuwe CD van Wilco Berga is uit!

Op 'Dagen Dûnsje Foarby / Dagen Dansen Voorbij' brengt Wilco eigen (lied)teksten, begeleid door diverse muzikanten. Met tweetalig tekstboekje (Fries/Nederlands). Prijs € 10,00

De CD is verkrijgbaar bij Atelier BB aansee en bij Mollema Music World te Franeker.

 

 

Vooraankondiging 2018:

10 juli t/m 3 september: Het Hannemahuis + Atelier BB aansee, Harlingen

Wilco Berga en Tjitske Boersma (beeldend kunstenaar) tonen hun gezamenlijke project 'Reis om de Noord - in Taal en Teken'

www.tjitskeboersma.nl / www. bbaansee.nl / www.hannemahuis.nl

Je hebt noordelijke namen voor het hele leven / je hebt één kim die onbereikbaar om je heen ligt / drassig veld kijkt jou met open ogen aan / wind valt aan met het vizier wijd open / reizend onder noordelijke sterrenhemels

 

Harns

It tij komt hjir oan ’t stasjon ta 
lykas de trein by see oankomt,
even stilhâldt en weromrydt.
Skippen farre lâns kleurde tûnen
hinne en werom, neffens
skema’s op it wynderich perron.

Fisk komt alle oeren by de doarren
del, seewyn swalket as in sûplap
fluitsjend troch de tarre stegen.
Ut ’e dakken stekke tinne mêsten
en om elke strjithoeke leit in skip 
ûnder in wolk fan seefûgels.

Seelju binn’ krekt thús of stoarje
yn ’e fierte. Nimmen dy’t net
dreamt fan see en sâlt of fan in skip
dat komt en giet – lykas elke trein 
neffens skema it tij oandocht,
by eb en floed mar even stilstiet.

Wilco Berga

 

Harlingen

Het tij bereikt hier het station
zoals de trein bij zee aankomt,
even stilhoudt en terugkeert.
Schepen varen langs gekleurde
tonnen heen en terug, volgens
schema’s op het winderig perron.

Vis komt alle uren langs de deur,
zeewind zwalkt als een drinkebroer
fluitend door geteerde stegen.
Uit de daken steken dunne masten
en om elke straathoek ligt een schip
onder een wolk van meeuwen.

Zeelui zijn net thuis of turen in
de verte. Niemand die niet droomt
van zee en zout of van een schip
dat komt en gaat – zoals elke trein
volgens schema het getij ontmoet, 
bij eb en vloed maar even stilstaat.